تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Towards Customer Knowledge Management:  Integrating Customer Relationship Management and Knowledge Management Concepts

 

عنوان فارسی: تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

چکیده فارسی:

مفاهیم مدیریت رابطه ی مشتری ( CRM ) و مدیریت دانش ( KM ) اخیراً در تجارت و دنیای آکادمیک مورد توجه قرار گرفته است . هر دو رویکرد بر تخصیص منابع نسبت به فعالیت های موثر و پشتیبان تجارت تمرکز دارند تا مزایای اقتصادی تر و مناسب تری را به دست آورند.

 

صفحه انگلیسی: 12      صفحه فارسی: 47      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2002   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)