سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

مقاله ترجمه شده:

عنوان انگلیسی:

The Organizing Vision for Customer Relationship Management

عنوان فارسی: سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

چکیده فارسی:

سازماندهی نگرش ها که توسط اسوانسون و رمیلر ( 1997) معرفی شد، روش بررسی نوآوری های سیستم های اطلاعاتی را از دیدگاه یک مؤسس بیان می دارد. مدیریت ارتباط با مشتری( CRM ) نوآوری سیستم اطلاعاتی می باشد که موضوع مهمی برای بسیاری از سازمان ها به شمار می رود؛ بررسی اخیر افیرس و اسوانسون (2001) بیان می کند که بیشتر از نیمی از پاسخ گویی های سازمان ها ممکن است در پردازش اجرای برخی شکل های تکنولوژی CRM باشد .

 

صفحه انگلیسی: 8      صفحه فارسی: 18      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: --   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)