مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر بهبود درخت

مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر بهبود درخت

مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر بهبود درخت

عنوان انگلیسی:

Introduction to Tree Improvement

عنوان فارسی: مقدمه ای بر بهبود درخت

چکیده فارسی:

یک برنامه رشد درخت شامل همه اعمال طراحی شده برای تولید هرچه مطلوب تر درختان می باشد.

هدف از بهبود درخت، به حداکثر رساندن یک گونه برای مکان هایی با امکان کشت (و از این رو بقای آن) می باشد 1) میزان رشد آن 3) مقاومت آن در برابر بیماری ها و 4) کاربرد نهایی درختان به عنوان الوار، چوب سوخت، علوفه، کوددهی خاک و غیره می باشد. 

صفحه انگلیسی: 25      صفحه فارسی: 24      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال:  1992 تعداد فایل: 2 (فارسی و انگلیسی)